15.9.06

Resum trobada dia 05.09.06

Benvolguts,

el trasllat del despatx que he tingut al voltant del cap de setmana passada, i també la intensitat de la represa a la feina, m'han fet impossibleposar-me fins ara per preparar aquest resum sintètic de la trobada del dia 5.
Malgrat algunes absències «justificades» de persones interessades en el procés, no vam passar dels 15 assistents i la sensació és que l'objectiu d'ampliar de forma significativa el cercle dels implicats no s'ha, de moment, assolit.
Intento resumir i agrupar les aportacions que es van fer, tot tenint present que es barregen consideracions de dos tipus: d'una banda, com visualitzem les característiques que hauria de tenir una proposta de candidatura cívica, i de l'altra algunes primeres idees de propostes programàtiques.
Acabaré amb els «deures» que ens hem donat per a la propera reunió, que serà
el divendres 22 de setembre, a les 21 h al restaurant els Tremolencs.

RESUM D'IDEES
..........................

La candidatura hauria de:

> fer una proposta que sigui simple, sincera, honesta, pensada amb esperit constructiu

> ser un col·lectiu plural, convençut que en la vida política han de prevaldre els interessos generals

> tenir un caràcter dialogant

> considerar que la Garriga ha de ser l'origen i el fi de les decisions municipals que es prenguin (més enllà dels interessos de part)

> tenir capacitat d'escoltar, de preguntar, de deixar-se ajudar

> practicar un canvi de tarannà i d'estil

> recordar sempre que el poble som tots i que l'ajuntament és l'ens que ha de dinamitzar-ho

> reinventar la manera de fer política

> apropar ciutadania i institucions

> donar veu i capacitat d'influència política a les xarxes socials i associatives del poble

> optar per NO candidar persones afiliades a partits polítics

> mantenir un diàleg constant amb tots els barris per detectar-ne les necessitats reals

> ser receptiu a les demandes del poble

> obrir un debat per a la definició del model de poble que volem, a través d'eines que afavoreixen una major participació ciutadana, com ara l'Agenda 21, i després seguir-ne les directrius

> promoure una revisió del Pla General que faciliti la regeneració del nucli urbà i el desenvolupament transversal del poble (E-O)

> entendre el paper de la Garriga dins d'un context geogràfic, social i econòmic complex

> evitar fer coses només a curt termini, promoure una visió a mitjà i llarg termini

> elaborar un pla d'equipaments, que permeti fer amb temps les necessàries reserves de sól

> adoptar una unitat de criteri en la tria del mobiliari urbà, vetllar per la imatge de la població

> millorar l'atenció als ciutadans, donar més recolzament real a les entitats

> respondre a la necessitat de complementar el sistema de participació representativa amb altres formes de participació permanent i eines àgils per conseguir-ho

> elaborar un pla de participació

> tenir el convenciment que els garriguencs tenen un conjunt de drets a respectar i també la capacitat de fer propostes

> fer que els funcionaris municipals tinguin molt clar que estan al servei de la població

> oferir una major agilitat de resposta i de servei

> comprometre's amb la ciutadania per respondre a totes les instàncies en temps raonables i per racionalitzar tot el funcionament administratiu

> procurar que cada regidoria i la mateixa alcaldia tinguin un «consell assessor» i sobretot l'hàbit de consultar-lo

> apostar per les noves tecnologies, per tal que la Garriga esdevingui «territori wifi» i «ciutat del coneixement»: amb alfabetització digital per a tohom, amb el màxim aprofitament de les TIC per agilitar la informació i comunicació (butlletí municipal electrònic; targeta única per a gestions municipals, etc.)

> promoure la creació immediata d'un viver d'empreses

> impulsar decididament la creació d'un «defensor del poble» independent

> millorar el nomenament del Jutge de Pau

> garantir que els representants municipals s'agafin seriosament els compromisos i vagin a les reunions

> millorar la brutícia dels carrers

> generar oferta d'habitatge per a la gent jove

> tenir més cura de l'arbrat municipal

> ser realista i impulsar una política de millor aprofitament dels recursos

...

Com veieu, no ens hem quedat curts, sobretot si penseu que s'han dit moltes més coses de les que hagi pogut apuntar-me...
Aquest llistat de punts podria servir com a nucli inicial d'aquell «ideari mínim» que volíem compartir amb la resta de persones interessades, per tal d'obrir el procés.
Per a la propera trobada (recordeu, el divendres 22 de setembre a les 21 h: ja ho teniu apuntat?) haurem de:

> Convidar noves persones interessades (a més de procurar assistir-hi sense falta...)

> Completar, si s'escau, i donar per bons (o no) els punts de l'«ideari mínim»

> Pensar en quines formes i en quin moment es vol «obrir el procés»

> Fer un ràpid sondeig entre les persones presents sobre el propi grau de disponibilitat en relació amb la candidatura

> Establir una data per a una trobada pública, en la qual parlar de propostes...


Espero no haver oblidat coses essencials ni haver-me excedit en la inevitable subjectivitat dels resums.
Gràcies per la paciència dedicada a la lectura. M'agradaria que ens veiessim tots el divendres vinent.

Bon cap de setmana i fins aviat,

stefano